Projet d'établissement  ALEE

Engagement et Encadrement

2014-2018

L'Athénée, fondé en 1603, est un lycée classique luxembourgeois qui offre toutes les classes de la 7e à la 1re et toutes les sections de l'enseignement secondaire classique luxembourgeois. L'Athénée et ses élèves sont engagés dans de nombreux projets sur le plan national et international.


L'Athénée est aussi IB World School et offre 7 années d'études internationales menant à l'International Baccalaureate Diploma.

 

ING@DATZEMISCH IS BACK 

Wéi all Joer organiséieren eng Rei Schüler e Ravi an e Stand am Merler Parc (km 25,5) am Kader vum ING Night Marathon (Samschdes, den 27.05 ab 18:00) fir d'Leefer op dëser kruzialer Plaz unzefeieren.

Wéi ëmmer verkafen mir och Iessen a Gedrénks an de Profit geet integral un eis ONG Athénée – Action Humanitaire.

Falls dir verhënnert sidd, an eis awer wëllt ënnerstëtzen, kënnt dir dat mat engem klengen Don maachen. MERCI!

Konto: ONG Athénée - Action humanitaire

CCPL LU17 1111 2442 2677 0000

Communication: Marathon