Nouveau projet d'établissement

Humanisme et Innovation

2018 - 2022

L'Athénée, fondé en 1603, est un lycée classique luxembourgeois qui offre toutes les classes de la 7e à la 1re et toutes les sections de l'enseignement secondaire classique luxembourgeois. L'Athénée et ses élèves sont engagés dans de nombreux projets sur le plan national et international.


L'Athénée est aussi IB World School et offre 7 années d'études internationales menant à l'International Baccalaureate Diploma.

 

INNOVATION CAMP

5 Schüler vum Kolléisch hunn um „Innovation Camp“ vun den „Jonk Entrepreneuren“ deelgeholl. De Projet huet de ganzen Dag gedauert, mam  Schwéierpunkt op Teambuilding a Kreativitéit.

D’Ziel vum Projet war et, Zukunftsléisungen fir eng Tankstell auszeschaffen an ze presentéieren. D’Schüler sinn a verschidde Gruppen opgedeelt ginn an hunn hier Léisungen enger Jury virgeschloen. D’Grupp vum Julie Bechtel ass Zweete ginn an den éischte Präis krut d‘Grupp vum Annemarie Loewen.

Et hu matgemaach: Felix Estgen, Paul Barnich, Julie Bechtel, Emilie Tesch, Annnemarie Loewen.

19. Abrëll 2016