ING@DATZEMISCH IS BACK 

Wéi all Joer organiséieren eng Rei Schüler e Ravi an e Stand am Merler Parc (km 25,5) am Kader vum ING Night Marathon (Samschdes, den 27.05 ab 18:00) fir d'Leefer op dëser kruzialer Plaz unzefeieren.

Wéi ëmmer verkafen mir och Iessen a Gedrénks an de Profit geet integral un eis ONG Athénée – Action Humanitaire.

Falls dir verhënnert sidd, an eis awer wëllt ënnerstëtzen, kënnt dir dat mat engem klengen Don maachen. MERCI!

Konto: ONG Athénée - Action humanitaire

CCPL LU17 1111 2442 2677 0000

Communication: Marathon