Club dictée - classes de septième:

Lundi de 13h05 à 13h55

De franzéische "Club dictée" ass fir Schüler vu 7e geduecht déi bereet sinn all Woch an engem klenge Grupp hir Orthographie a Grammaire ze verbesseren. Mat bësse Courage ass et esou méiglech an enger sympathescher Ambiance, mat klenge reegelméissege Schrëtt, richteg gutt Fortschrëtt ze maachen!

Responsable: Mme D. Jacques